Autorzy

Archiwum

Tematy

Jak nie stracić prawa do odliczenia VAT przy transakcjach z oszustem podatkowym – Ministerstwo Finansów publikuje swoje kryteria!


W dniu 25 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych, która wskazuje okoliczności jakie organy podatkowe powinny brać pod uwagę przy ocenie prawa do odliczenia podatku VAT przez podatników, których kontrahenci dopuścili się oszustw podatkowych.

 

Dla organów podatkowych ma być to narzędzie pomocne do przeprowadzenia właściwej analizy zachowań podatników, którzy sami nie dokonali przestępstwa podatkowego, ale nieświadomie w nim uczestniczyli.

 

Z kolei podatnicy mogą traktować Metodykę jako wytyczne, których dochowanie pozwoli uniknięcie problemów podatkowych związanych z zawarciem transakcji z kontrahentem, który nieprawidłowo rozlicza się z podatków.

 

Kiedy skarbówka odmówi prawa do odliczenia VAT?

 

Organy podatkowe odmówią prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdy udowodnią, że podatnik dopuścił się oszustwa podatkowego, a także gdy wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o prawdziwym celu transakcji.

 

Prawo to nie zostanie jednak podatnikowi odebrane, jeżeli dochował


27 kwietnia 2018 17:34

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych


 

Najserdeczniejsze życzenia pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych odpoczynku w rodzinnym gronie i wiosennej atmosferze
 

składa 

Grupa Indywidualnych Kancelarii Prawnych i Podatkowych

Bryńska Sołoniewicz Sroczyński


30 marca 2018 12:07

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Urząd skarbowy nie odmówi prawa do odliczenia VAT, gdy kontrahent zostanie wykreślony z rejestru – wyrok TSUE


Powszechnym problemem, z jakim borykają się ostatnimi czasy polscy przedsiębiorcy, jest kwestionowanie prawa do odliczenia podatku VAT z powodu wykreślenia ich kontrahentów z rejestru podatników VAT.

 

Powodów wykreślenia może być kilka – od niezwykle błahych, jak nieodebranie na czas awizowanego wezwania z urzędu skarbowego, po poważne, jak dopuszczenie się przez kontrahenta wyłudzenia podatku. Od stycznia 2017 r. liczba wykreśleń dokonanych w oparciu o pierwszą grupę przyczyn znacząco wzrosła. Okazuje się jednak, że przedsiębiorcy nie są bezsilni wobec takich działań organów podatkowych, co znajduje odzwierciedlenie w najnowszym orzecznictwie TSUE.

 

W czym tkwi problem?

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnik nie może odliczyć podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez wykreślonego z rejestru kontrahenta. Problematycznym jest dodatkowo fakt, że informacja o wykreśleniu kontrahenta z rejestru trafia do podatnika bardzo często dopiero po kilku miesiącach od dokonania tej czynności, co w konsekwencji prowadzi do konieczności korygowania składanych deklaracji VAT-7 i


16 listopada 2017 12:11

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Transakacje łańcuchowe - nie każdy ma prawo do stawki 0%


Zapraszam do zapoznania się z publikacją adwokata, doradcy podatkowego Kacpra Sołoniewicza, który w klarowny sposób opisuje, która z dostaw w łaćuchu korzysta z prawa do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, a która nie. W artykule przedsatwiono także najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz sądów krajowych a także interpretacje indywidualne w tym zakresie.  Artykuł dostępny jest na portalu Gazeta Prawna oraz w Dzienniku Gazeta Prawna.


22 sierpnia 2017 13:48

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Ministerstwo Finansów przygotowuje oficjalną listę przesłanek należytej staranności


30 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa od odliczenia podatku naliczonego.

 

Zgodnie z zapowiedziami MF spełnienie przesłanek w momencie zawierania transakcji miałoby skutkować brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.  

 

Działanie MF jest odpowiedzią na podnoszone od dawna przez przedsiębiorców i doradców podatkowych postulaty stworzenia jasnych zasad zachowania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w sytuacji nieświadomego wejścia we współpracę z nierzetelnym kontrahentem.

 

Oficjalna lista przesłanek należytej staranności pozwoliłaby także na jasne rozgraniczenie sytuacji, w której mamy do czynienia z podatnikiem uczciwym, lecz nieostrożnym, którego lekkomyślność jest przesłanką do pozbawienia go prawa do odliczenia podatku, a podatnikiem, który dochował należytej staranności i pomimo


23 lipca 2017 10:36

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: