Autorzy

Archiwum

Tematy

Urząd skarbowy nie odmówi prawa do odliczenia VAT, gdy kontrahent zostanie wykreślony z rejestru – wyrok TSUE


Powszechnym problemem, z jakim borykają się ostatnimi czasy polscy przedsiębiorcy, jest kwestionowanie prawa do odliczenia podatku VAT z powodu wykreślenia ich kontrahentów z rejestru podatników VAT.

 

Powodów wykreślenia może być kilka – od niezwykle błahych, jak nieodebranie na czas awizowanego wezwania z urzędu skarbowego, po poważne, jak dopuszczenie się przez kontrahenta wyłudzenia podatku. Od stycznia 2017 r. liczba wykreśleń dokonanych w oparciu o pierwszą grupę przyczyn znacząco wzrosła. Okazuje się jednak, że przedsiębiorcy nie są bezsilni wobec takich działań organów podatkowych, co znajduje odzwierciedlenie w najnowszym orzecznictwie TSUE.

 

W czym tkwi problem?

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnik nie może odliczyć podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez wykreślonego z rejestru kontrahenta. Problematycznym jest dodatkowo fakt, że informacja o wykreśleniu kontrahenta z rejestru trafia do podatnika bardzo często dopiero po kilku miesiącach od dokonania tej czynności, co w konsekwencji prowadzi do konieczności korygowania składanych deklaracji VAT-7 i


16 listopada 2017 12:11

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Transakacje łańcuchowe - nie każdy ma prawo do stawki 0%


Zapraszam do zapoznania się z publikacją adwokata, doradcy podatkowego Kacpra Sołoniewicza, który w klarowny sposób opisuje, która z dostaw w łaćuchu korzysta z prawa do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, a która nie. W artykule przedsatwiono także najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz sądów krajowych a także interpretacje indywidualne w tym zakresie.  Artykuł dostępny jest na portalu Gazeta Prawna oraz w Dzienniku Gazeta Prawna.


22 sierpnia 2017 13:48

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Ministerstwo Finansów przygotowuje oficjalną listę przesłanek należytej staranności


30 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa od odliczenia podatku naliczonego.

 

Zgodnie z zapowiedziami MF spełnienie przesłanek w momencie zawierania transakcji miałoby skutkować brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.  

 

Działanie MF jest odpowiedzią na podnoszone od dawna przez przedsiębiorców i doradców podatkowych postulaty stworzenia jasnych zasad zachowania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w sytuacji nieświadomego wejścia we współpracę z nierzetelnym kontrahentem.

 

Oficjalna lista przesłanek należytej staranności pozwoliłaby także na jasne rozgraniczenie sytuacji, w której mamy do czynienia z podatnikiem uczciwym, lecz nieostrożnym, którego lekkomyślność jest przesłanką do pozbawienia go prawa do odliczenia podatku, a podatnikiem, który dochował należytej staranności i pomimo


23 lipca 2017 10:36

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Stawka 0% przy wewnątrzwspółnotowej dostawie - wymagana dokumentacja


Mimo tego, że podstawowe obowiązki dokumentacyjne przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wynikają wprost z przepisów prawa, w dalszym ciągu wielu podatników popełnia błędy formalne skutkujące brakiem prawa do zastsowania stawki 0%.

 

Warunki stosowania stawki 0%

Zgodnie z art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

  1. nabywca towaru jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
  3. podatnik składając deklarację podatkową musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE

 

Punkt 2 dostarcza podatnikom najwięcej problemów. Dowody muszą potwierdzać wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego UE, a nie odbiór przez podatnika mającego siedzibę w innym


15 lipca 2017 16:47

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Wakacje od skarbówki? Nic z tych rzeczy! Minister Finansów wyśle Ci SMSem ostrzeżenie, nawet na urlopie.


Przedsiębiorco, kiedy relaksujesz się tańcząc salsę na Kubie, albo oglądasz zachód słońca w Kołobrzegu, w Ministerstwie Finansów właśnie piszą do Ciebie SMSa z ostrzeżeniem. Czy to możliwe?! Jak najbardziej! Przynajmniej tak wynika z komunikatu opublikowanego dziś na stronach Ministerstwa.

 

 

Minister Finansów (MF) sięga po coraz to nowsze środki, które mają na celu ograniczenie wyłudzeń podatku VAT. Tym razem MF wykorzystuje do tego informacje podatkowe przesyłane przez przedsiębiorców w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz nowe kanały komunikacji.

 

 

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane organowi podatkowemu przez podatników.

 

 

Jednym z rodzajów JPK jest JPK_VAT, czyli elektroniczna forma ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek ich przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej objął małych i średnich przedsiębiorców. Spowodowało to znaczy wzrost ilości podatników objętych obowiązkiem przekazywania informacji o


6 lipca 2017 23:59

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy: