Autorzy

Archiwum

Tematy

Zwrot VAT podstawowe informacje


Zwrot VAT możliwy jest w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wystąpienie o zwrot VAT nie jest obowiązkiem a prawem podatnika. Pamiętać należy, że wystąpienie o zwrot VAT wiąże się z kontrolą w tym zakresie. Dlatego podatnik musi zadecydować czy decyduje się:

  1. występować o zwrot VAT co miesiąc, oswajając się z kontrolą i wiedząc, że dane transakcje nie powinny być w przyszłości zakwestionowane
  2. zadecydować o przeniesieniu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na kolejny okres rozliczeniowy i
    a) wystąpić o zwrot VAT jednorazowo gdy uzbiera się większa kwota, mając świadomość że kontrola w zakresie zwrotu VAT będzie nieunikniona,
    b) skonsumować nadwyżkę podatku naliczonego kwotami podatku należnego w kolejnych miesiącach.

 

Występują 3 terminy zwrotu VAT:

  • 60 dni termin podstawowy
  • 180 dni, gdy podatnik w danym okresie nie dokonywał czynności opodatkowanych
  • 25 dni - na wniosek, pod warunkiem, że wszystkie faktury ujęte w deklaracji są opłacone oraz

3 lipca 2017 14:16

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Wykreślenie kontrahenta z rejestru VAT a prawo do odliczenia


Wykreślenie kontrahenta z rejestru VAT a prawo do odliczenia

 

Od stycznia 2017 r. trwa akcja masowego wykreślania przedsiębiorców z rejestru podatników VAT. W niektórych przypadkach do wykreślenia dochodzi z tak błahych powodów, jak choćby nieodebranie listu przesłanego przez urząd skarbowy lub przeoczenie obowiązku zgłoszenia zmiany siedziby firmy.

 

Konsekwencje takiego działania mogą być jednak bardzo dotkliwe, szczególnie dla podmiotów, które zaopatrują się u podatników wykreślonych z rejestru. W takich wypadkach organy podatkowe odmawiają kontrahentom wykreślonego podatnika prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy transakcji dostawy realizowanej przez wykreślony podmiot.

 

Największy problem związany z wykreśleniem firm z rejestru VAT polega na tym, że kontrahent wykreślonego podatnika dowiaduje się o tym fakcie dopiero po kilku miesiącach od momentu wykreślenia. Okres ten może być nawet dłuższy w przypadku firm, które nie mają obowiązku wysyłania do urzędu informacji podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Transakcje podatników przesyłających JPK są bowiem na bieżąco


28 czerwca 2017 11:18

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Co robić gdy urząd wykreśli z rejestru VAT?


Zapraszam do zapoznania się z publikacją doradcy podatkowego Kacpra Sołoniewicza, który w klarowny sposób opisuje jak nie dopuścić do wykreślenia z rejestru VAT, co należy zrobić gdy już doszło do wykreślenia, oraz jak dochodzić swoich praw przed sądami administracyjnymi w przypadku nieprawidłowego wykreślenia i odmowy przywrócenia zarejestrowania. Artykuł dostępny jest na portalu infor.pl.

 


13 czerwca 2017 12:35

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dobrą wiarę można udowodnić. Pokazuje to najnowszy wyrok NSA.


W sytuacji, gdy kontrahent przedsiębiorcy okazuje się oszustem podatkowym, organy podatkowe starają się za wszelką ceną pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur wystawionych przez nierzetelnego kontrahenta.

 

 

Bardzo często na nic zdają się dowody, którymi uczciwy przedsiębiorca stara się wykazać dochowanie dobrej wiary. Nawet jeśli podatnik weryfikował swojego dostawcę – sprawdzał go w KRS, pobierał zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i sprawdzał status podatnika VAT, organy podatkowe wymyślają nowe, pozaustawowe obowiązki, których podatnik akurat w konkretnej sprawie nie wykonał i na tej podstawie odmawiają prawa do odliczenia podatku VAT.

 

 

Niestety organom podatkowym w takiej praktyce wtórowały sądy administracyjne, które postępując wbrew utrwalonemu stanowisku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, również wymagały od podatników niemożliwego.

 

 

Jest nadzieja dla uczciwych podatników

 

 

Trend ten może się jednak zmienić. Pokazuje to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2017 r. (sygn. I FSK 1679


11 czerwca 2017 23:41

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Czy przedłużenie terminu zwrotu VAT można zaskarżyć?


Podatnicy, u których w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego VAT nad należnym, mogą wnioskować o jego zwrot na rachunek bankowy. Coraz częściej wystąpienie o zwrot nadwyżki podatku wiąże się z wszczęciem procedury, w ramach której organ podatkowy weryfikuje poprawność rozliczenia podatku VAT oraz zasadność zwrotu nadwyżki. W efekcie podatnik, który powinien, co do zasady, otrzymać zwrot podatku w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji, musi w skrajnych przypadkach poczekać nawet kilka lat.

 

 

Tą praktyką fiskus chce zabezpieczyć budżet państwa przed wyłudzeniami VATu. Bardzo często takie działania uderzają jednak nie w oszustów, ale w uczciwe firmy, które muszą ponosić koszt podatku VAT, pomimo, iż przepisy unijne gwarantują, że nie będzie on obciążał przedsiębiorców.

 

 

Organy przeświadczone o swojej bezkarności

 

 

Proceder wstrzymywania zwrotów VAT spowodował, że w 2016 r. doszło do wstrzymania zwrotów VAT na kwotę ok. 3,23 mld zł, co negatywnie odbiło się


2 czerwca 2017 12:24

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy: