Autorzy

Archiwum

Tematy

Ministerstwo Finansów przygotowuje oficjalną listę przesłanek należytej staranności


30 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa od odliczenia podatku naliczonego.

 

Zgodnie z zapowiedziami MF spełnienie przesłanek w momencie zawierania transakcji miałoby skutkować brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.  

 

Działanie MF jest odpowiedzią na podnoszone od dawna przez przedsiębiorców i doradców podatkowych postulaty stworzenia jasnych zasad zachowania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w sytuacji nieświadomego wejścia we współpracę z nierzetelnym kontrahentem.

 

Oficjalna lista przesłanek należytej staranności pozwoliłaby także na jasne rozgraniczenie sytuacji, w której mamy do czynienia z podatnikiem uczciwym, lecz nieostrożnym, którego lekkomyślność jest przesłanką do pozbawienia go prawa do odliczenia podatku, a podatnikiem, który dochował należytej staranności i pomimo


23 lipca 2017 10:36

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Stawka 0% przy wewnątrzwspółnotowej dostawie - wymagana dokumentacja


Mimo tego, że podstawowe obowiązki dokumentacyjne przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wynikają wprost z przepisów prawa, w dalszym ciągu wielu podatników popełnia błędy formalne skutkujące brakiem prawa do zastsowania stawki 0%.

 

Warunki stosowania stawki 0%

Zgodnie z art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. nabywca towaru jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
 3. podatnik składając deklarację podatkową musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE

 

Punkt 2 dostarcza podatnikom najwięcej problemów. Dowody muszą potwierdzać wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego UE, a nie odbiór przez podatnika mającego siedzibę w innym


15 lipca 2017 16:47

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Wakacje od skarbówki? Nic z tych rzeczy! Minister Finansów wyśle Ci SMSem ostrzeżenie, nawet na urlopie.


Przedsiębiorco, kiedy relaksujesz się tańcząc salsę na Kubie, albo oglądasz zachód słońca w Kołobrzegu, w Ministerstwie Finansów właśnie piszą do Ciebie SMSa z ostrzeżeniem. Czy to możliwe?! Jak najbardziej! Przynajmniej tak wynika z komunikatu opublikowanego dziś na stronach Ministerstwa.

 

 

Minister Finansów (MF) sięga po coraz to nowsze środki, które mają na celu ograniczenie wyłudzeń podatku VAT. Tym razem MF wykorzystuje do tego informacje podatkowe przesyłane przez przedsiębiorców w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz nowe kanały komunikacji.

 

 

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane organowi podatkowemu przez podatników.

 

 

Jednym z rodzajów JPK jest JPK_VAT, czyli elektroniczna forma ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek ich przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej objął małych i średnich przedsiębiorców. Spowodowało to znaczy wzrost ilości podatników objętych obowiązkiem przekazywania informacji o


6 lipca 2017 23:59

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Zwrot VAT podstawowe informacje


Zwrot VAT możliwy jest w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wystąpienie o zwrot VAT nie jest obowiązkiem a prawem podatnika. Pamiętać należy, że wystąpienie o zwrot VAT wiąże się z kontrolą w tym zakresie. Dlatego podatnik musi zadecydować czy decyduje się:

 1. występować o zwrot VAT co miesiąc, oswajając się z kontrolą i wiedząc, że dane transakcje nie powinny być w przyszłości zakwestionowane
 2. zadecydować o przeniesieniu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na kolejny okres rozliczeniowy i
  a) wystąpić o zwrot VAT jednorazowo gdy uzbiera się większa kwota, mając świadomość że kontrola w zakresie zwrotu VAT będzie nieunikniona,
  b) skonsumować nadwyżkę podatku naliczonego kwotami podatku należnego w kolejnych miesiącach.

 

Występują 3 terminy zwrotu VAT:

 • 60 dni termin podstawowy
 • 180 dni, gdy podatnik w danym okresie nie dokonywał czynności opodatkowanych
 • 25 dni - na wniosek, pod warunkiem, że wszystkie faktury ujęte w deklaracji są opłacone oraz

3 lipca 2017 14:16

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Wykreślenie kontrahenta z rejestru VAT a prawo do odliczenia


Wykreślenie kontrahenta z rejestru VAT a prawo do odliczenia

 

Od stycznia 2017 r. trwa akcja masowego wykreślania przedsiębiorców z rejestru podatników VAT. W niektórych przypadkach do wykreślenia dochodzi z tak błahych powodów, jak choćby nieodebranie listu przesłanego przez urząd skarbowy lub przeoczenie obowiązku zgłoszenia zmiany siedziby firmy.

 

Konsekwencje takiego działania mogą być jednak bardzo dotkliwe, szczególnie dla podmiotów, które zaopatrują się u podatników wykreślonych z rejestru. W takich wypadkach organy podatkowe odmawiają kontrahentom wykreślonego podatnika prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy transakcji dostawy realizowanej przez wykreślony podmiot.

 

Największy problem związany z wykreśleniem firm z rejestru VAT polega na tym, że kontrahent wykreślonego podatnika dowiaduje się o tym fakcie dopiero po kilku miesiącach od momentu wykreślenia. Okres ten może być nawet dłuższy w przypadku firm, które nie mają obowiązku wysyłania do urzędu informacji podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Transakcje podatników przesyłających JPK są bowiem na bieżąco


28 czerwca 2017 11:18

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: