Autorzy

Archiwum

Tematy

Konfiskata rozszerzona – sprawdź, kiedy odbiorą Ci firmę! 

27 kwietnia weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego wprowadzająca tzw. konfiskatę rozszerzoną. Pod tym pojęciem kryje się szereg zmian, które w teorii mają służyć zwalczaniu zorganizowanej przestępczości gospodarczej oraz pozwolić na pozbawienie oszustów majątku pochodzącego z przestępstwa.

 

 

Nowe przepisy dają jednak organom ścigania tak szerokie możliwości, że nietrudno sobie wyobrazić sytuacje, w których ofiarą ich stosowania stanie się uczciwy przedsiębiorca. Nadużywanie uprawnień, niezależnie czy będzie to wynikało ze złej woli, czy zwykłego urzędniczego błędu, może doprowadzić upadłości firmy w zawrotnym tempie.

 

 

Nowe przepisy obejmują dwa rodzaje konfiskaty:

 

  1. Wprowadzenie do firmy zarządu przymusowego oraz ostateczną jej konfiskatę.
  2. Konfiskatę majątku skazanego uzyskanego w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa oraz zabezpieczenie tego majątku jeszcze przed ostatecznym wyrokiem sądu.

 

 

Zagadnienie zarządu przymusowego oraz konfiskaty firmy przybliżam w tym artykule.

 

 

Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o konfiskacie majątku skazanego i jego zabezpieczeniu przez prokuratora oraz metodach obrony przed konfiskatą zapraszam do śledzenia bloga. W ciągu tygodnia pojawi się na nim artykuł: „Konfiskata rozszerzona – czyli kiedy prokurator odbierze majątek Tobie i Twoim bliskim”.

 

 

Przepadek firmy

 

 

Nowelizacja wprowadza do Kodeksu karnego nowy środek w postaci możliwości orzeczenia przez sąd przepadku przedsiębiorstwa. Konfiskatą może zostać objęta nie tylko firma sprawcy przestępstwa, ale również osoby trzeciej – np. kontrahenta oszusta, którego przedsiębiorstwo świadomie lub na skutek nieostrożności posłużyło do popełnienia przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści.

 

 

Aby konfiskata mogła być zastosowana konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze sprawca przestępstwa musi zostać skazany. Po drugie skazanie musi dotyczyć przestępstwa w wyniku popełnienia którego sprawca, chociażby pośrednio, uzyskał korzyść majątkową, której wartość w czasie popełnienia przestępstwa przekraczała 200 000 zł.

 

 

Jeżeli do popełnienia wspomnianego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści posłużyło przedsiębiorstwo osoby trzeciej, sąd będzie mógł orzec przepadek tego przedsiębiorstwa, jeżeli osoba ta wiedziała i chciała, aby jej firma posłużyła do popełnienia przestępstwa. Orzeczenie przepadku firmy osoby trzeciej będzie możliwe również gdy osoba ta przewidywała, że jej przedsiębiorstwo będzie uwikłane w nielegalny proceder i godziła się na to.

 

 

Przykład:

Firma handlowa X zawarła z firmą Y umowę, na mocy której zobowiązała się dostarczyć towary o wartości 300.000 zł. Firma Y zapłaciła za towar z góry. Okazało się, że właściciel firmy X nigdy nie zamierzał dostarczyć towaru, a po otrzymaniu pieniędzy zniknął. W takim wypadku sąd będzie miał podstawy, aby skazać właściciela firmy X za przestępstwo oszustwa i dodatkowo orzec przepadek jego przedsiębiorstwa.

 

 

 

Zarząd przymusowy

 

Nowelizacja wyposażyła również prokuratorów w nowe narzędzie, które w praktyce może okazać się dużo bardziej niebezpieczne niż konfiskata firmy. Mowa tutaj o tzw. areszcie wydobywczym firmy, czyli ustanowieniu nad nią zarządu przymusowego.

 

 

O wprowadzeniu zarządu przymusowego decyduje prokurator prowadzący śledztwo. Na mocy wydanego przez niego postanowienia do firmy wprowadzany jest doradca restrukturyzacyjny, który przejmuje zarząd nad przedsiębiorstwem. Oznacza to całkowite odsunięcie właściciela firmy od podejmowania decyzji dotyczących jej losu.

 

 

Zadaniem zarządcy, poza zapewnieniem ciągłości przedsiębiorstwa, jest również przekazywanie prokuratorowi wszelkich informacji o przedsiębiorstwie, które mają znaczenie dla trwającego śledztwa.

 

 

Postanowienie prokuratora musi zostać zatwierdzone przez sąd. Z wnioskiem o zatwierdzenie prokurator występuje do sądu w ciągu 7 dni od jego wydania. W terminie kolejnych 7 dni sąd rozstrzyga o zasadności ustanowienia zarządu.

 

 

Konieczność zatwierdzenia postanowienia prokuratora przez sąd nie wstrzymuje jednak przejęcia firmy w zarząd przymusowy. Jest ono możliwe już w dniu wydania postanowienia. Oznacza to, że pozbawienie właściciela zarządu nad jego firmą na okres 14 dni następuje bez jakiejkolwiek kontroli sądu.

 

 

Ponadto, nawet wydanie przez sąd postanowienia o odmowie zatwierdzenia postanowienia prokuratora nie oznacza jeszcze, że doradca restrukturyzacyjny będzie musiał oddać władzę w firmie jej właścicielowi. Prokurator może bowiem zaskarżyć rozstrzygnięcie sądu do wyższej instancji i sprawować zarząd nad firmą do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przez sąd odwoławczy. Oznacza to, że przymusowy zarząd nad firmą, który może w przyszłości okazać się nielegalny, może utrzymywać się przez znacznie dłuższy okres niż 14 dni.

 

 

Przyznanie organom ścigania tak rozległych kompetencji może dawać pole do nadużyć. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie scenariusz, rodem z filmy „Układ zamknięty”, w którym organy ścigania wprowadzają do przedsiębiorstwa swojego człowieka. Ten z kolei, korzystając z szerokich uprawnień jakie nadaje mu ustawa przekazuje organom ścigania know-how czy nawet tajemnice handlowe wynikające z zawieranych kontaktów. W przypadku włączenia takich informacji do akt postępowania pojawia się ryzyko wycieku, co może zaważyć na wartości skonfiskowanego podmiotu.

 

 

Tylko firmy osób fizycznych

 

 

Orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa oraz ustanowienie zarządu przymusowego dotyczy wyłączenie firm będących własnością osób fizycznych. Oznacza to, że nowe przepisy nie będą miały zastosowania do spółek prawa handlowego, w których występuje wyraźne oddzielenie osoby odpowiedzialnej (członek zarządu, prokurent) od adresata represji (udziałowiec, akcjonariusz).

 

 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i chcieliby zabezpieczyć stabilność swojego biznesu, powinni rozważyć możliwość przekształcenia się w spółkę.

 

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy? Wyślij do mnie wiadomość na adres ksoloniewicz@indywidualnekancelarie.pl.  Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę ci pomóc.

 

 

Podsumowanie

 

  • Nowe przepisy dopuszczają konfiskatę przedsiębiorstwa sprawcy przestępstwa oraz osoby trzeciej, jeżeli w wyniku przestępstwa sprawca osiągnął korzyść majątkową przekraczającą 200.000 zł.
  • Zanim dojdzie do konfiskaty prokurator jeszcze trakcie śledztwa może ustanowić w firmie zarząd przymusowy.
  • Kontrola sądu nad działaniami prokuratora odbywa się już po wprowadzeniu do firmy zarządcy.
  • Konfiskata i zarząd przymusowy dotyczą wyłącznie firm będących własnością osób fizycznych.

 

 

 

 


4 maja 2017 09:22

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:7 + 41 =
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: