Autorzy

Archiwum

Tematy

Ministerstwo Finansów przygotowuje oficjalną listę przesłanek należytej staranności


30 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa od odliczenia podatku naliczonego.

 

Zgodnie z zapowiedziami MF spełnienie przesłanek w momencie zawierania transakcji miałoby skutkować brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.  

 

Działanie MF jest odpowiedzią na podnoszone od dawna przez przedsiębiorców i doradców podatkowych postulaty stworzenia jasnych zasad zachowania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w sytuacji nieświadomego wejścia we współpracę z nierzetelnym kontrahentem.

 

Oficjalna lista przesłanek należytej staranności pozwoliłaby także na jasne rozgraniczenie sytuacji, w której mamy do czynienia z podatnikiem uczciwym, lecz nieostrożnym, którego lekkomyślność jest przesłanką do pozbawienia go prawa do odliczenia podatku, a podatnikiem, który dochował należytej staranności i pomimo wejścia we współpracę z oszustem podatkowym przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

 

Jasne rozgraniczenie powyższych sytuacji ma niebagatelne znaczenie dla uczciwych przedsiębiorców. Praktyka pokazuje bowiem, że nawet jeśli podatnik podejmie kroki mające na celu weryfikację kontrahenta, to organy podatkowe uznają je za niewystarczające i kwestionują prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. W konsekwencji uczciwy podatnik musi angażować swój czas i pieniądze w prowadzenie sporów sądowych, które mogą trwać latami.

 

Swoje propozycje co do obowiązków jakie przedsiębiorcy powinni spełnić, aby nie narazić się na zarzut niedochowania należytej staranności podatnicy mogą przesyłać do 28 lipca 2017 r. na adres konsultacje.nalezytastarannosc@mf.gov.pl.

 

MF nie poinformował, kiedy przygotuje oficjalną listę przesłanek. Przypuszczam, że może być ona gotowa jeszcze przed końcem tego roku. Do tego czasu proponuję zapoznać się z moim artykułem: „Test dobrej wiary w prawie podatkowym – 10 kroków, które musisz wykonać, aby nie stracić prawa do odliczenia VAT”. Artykuł stanowi listę przesłanek należytej staranności, opracowaną w oparciu o praktykę prowadzenia sporów z organami podatkowymi i rzeczywiste wymogi jakie organy stawiają podatnikom.

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy? Wyślij do mnie wiadomość na adres ksoloniewicz@indywidualnekancelarie.pl. Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę ci pomóc.

 

Więcej informacji o konsultacjach znajdziecie na stronie Ministerstwa Finansów


23 lipca 2017 10:36

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:1 + 3 =
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: