Autorzy

Archiwum

Tematy

Nie ma karuzeli podatkowej bez firmy transportowej!


Karuzele podatkowe to najczęściej transakcje odbywające się z wykorzystaniem kilku podmiotów mających siedziby w różnych państwach Unii Europejskiej. W ramach karuzeli najczęściej część uczestniczących w niej podmiotów czerpie korzyści podatkowe poprzez brak zapłaty należnego podatku VAT lub zwrot podatku VAT, który nie został uiszczony na wcześniejszym etapie obrotu. W karuzelach podatkowych często występuje „znikający podatnik”, czyli podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT, który z zamiarem wyłudzenia towaru nabywa towary lub usługi, lub tylko formalnie udaje ich nabywanie. Ma on na celu zatarcie powiązań między podmiotami.  W prawie każdej karuzeli podatkowej mamy do czynienia z jej organizatorem, „znikającym podatnikiem” i świadomymi lub nieświadomymi jej uczestnikami. Natomiast żadna karuzela podatkowa nie może powstać bez udziału firmy transportowej ewentualnie centrum logistycznego.


 

Rola firmy transportowej


 

To firma transportowa posiada największą wiedzę na temat faktycznego przebiegu transakcji czy faktu wywiezienia towaru poza granice kraju. O ile dostawcy i nabywcy w przypadku kontroli i postępowań mogą wykazać, że zachowali należytą staranność i nie mogli wiedzieć o uczestnictwie w przestępstwie o tyle firma transportowa nie może zasłaniać się brakiem świadomości, ponieważ to firma transportowa dokonywała lub nie faktycznego wywozu oraz poświadczała prawdę lub nie w dokumentach przewozowych. Firmy transportowe długo znajdowały się poza zakresem działań fiskusa, który skupiał się na znikająccyh podatnikach i nieświadomych uczestnikach. Jednak w ostatnim czasie świadomość organów co do roli poszczególnych podmiotów w procederze wyłudzeń VAT znacznie wzrosła dlatego spodziewać należy się coraz większej liczby kontroli w firmach transportowych.


 

Co powinno budzić wątpliwości


 

Zdarzają się sytuacje gdy transport organizuje nabywca lub pośrednik, w tej sytuacji bardzo łatwo paść ofiarą oszustwa karuzelowego. Bardzo często w takiej sytuacji okazuje się, że towar który miał zostać wywieziony za granicę pojechał np. do krajowego oddziału zagranicznej firmy przez co dostawca stracił prawo do zastosowania stawki 0%. Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacji gdy zagraniczny podmiot, który kupuje od nas towary ma oddziały w Polsce. Nową praktyką, w której uczestniczą firmy transportowe jest tzw. neutralizacja dokumentów czyli ukrycie przed dostawcą lub nabywcą danych drugiego podmiotu i zastąpienie ich innymi danymi. Jest to poważne przestępstwo, a firmy transportowe są jego nieświadome lub działają pod wpływem błędnych informacji dostępnych w internecie.


 

Konsekwencje


 

Osoby, które padły ofiarą tzw. neutralizacji lub innego fałszowania dokumentów stracą prawo do zastosowania stawki 0% lub odliczenia podatku naliczonego, chyba że wykażą iż zachowały należytą staranność i nie mogły wiedzieć o uczestnictwie w oszustwie podatkowym. Dużo gorzej wygląda sytuacja firmy transportowej i podmiotu zamieszanego w fałszowanie dokumentów mogą oni ponieść nie tylko odpowiedzialność podatkową ale także karną i karno-skarbową za oszustwo, fałszowanie dokumentów oraz organizację karuzeli podatkowej.


 

Masz wątpliwości czy dana transakcja nie wiąże się z uczestnictwem w karuzeli podatkowej? Skonsultuj się z doradcą podatkowym.

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl. Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę Ci pomóc.


 


 


 


 

 


18 maja 2017 15:32

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:25 + 26 =
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: