Autorzy

Archiwum

Tematy

Split payment – na czym polega i kiedy zacznie obowiązywać?


Split payment to nowy pomysł Ministerstwa Finansów na poradzenie sobie z problemem luki w podatku VAT, który został zaprezentowany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 maja 2017 r.

 

 

Głównym założeniem omawianego mechanizmy jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębny rachunek VAT. Rachunek ten będzie należał do podatnika, jednak będzie on ograniczony w dysponowaniu zgormadzonymi tam środkami.

 

 

Z jakimi ograniczeniami wiąże się split payment?

 

 

Z odrębnego rachunku podatnik będzie mógł płacić VAT naliczony z faktur, które otrzymuje od swoich dostawców, jednak wyłącznie na innych rachunek VAT oraz mógłby opłacać swoje zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego.

 

 

Podatnikowi nie będzie przysługiwało jednak prawo do swobodnego dokonania przelewu na podstawowy rachunek służący do prowadzenia działalności gospodarczej. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik będzie musiał wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie środków na inny cel niż regulowanie należności z tytułu VAT.

 

 

Na zgodę podatnik będzie musiał poczekać nawet 90 dni, w trakcie których organ dokona weryfikacji zasadności wniosku. Sama decyzja ma zależeć od uznania organu podatkowego, a zatem złożenie nawet najlepiej uzasadnionego wniosku nie oznacza gwarancji uzyskania zgody na rozporządzenie pieniędzmi z rachunku VAT na wskazany cel. Ponadto występuje szereg przesłanek, które skutkują obowiązkiem odmowy uwolnienia środków, jak chociażby tocząca się kontrola lub postępowanie podatkowe w podatku VAT.  

 

 

Czy split payment będzie obowiązkowy?

 

 

Mechanizm podzielonej płatności będzie działał na zasadzie pełnej dobrowolności. O tym czy znajdzie on zastosowanie będzie decydował nabywca towarów lub usług. Będzie mógł on według swojego uznania albo dokonać zapłaty w sposób tradycyjny, przelewając kwotę brutto z faktury na podstawowy rachunek dostawcy albo skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności odprowadzając osobno wartość netto z faktury na podstawowy rachunek dostawcy oraz kwotę podatku VAT wynikającą z faktury na rachunek VAT.

 

 

Dlaczego podatnicy będą chcieli korzystać ze split payment?

 

 

Na skorzystanie z mechanizmu podzielonej płatności mogą decydować się podatnicy, którzy będą chcieli zminimalizować ryzyko jakie wiąże się z wejściem we współpracę z kontrahentem, który może okazać się oszustem podatkowym.

 

 

Do podatników korzystających ze split payment nie znajdą zastosowania dolegliwości takie jak: sankcyjna stawka podatku wynosząca 20, 30 lub 100% zaniżonego zobowiązania w VAT, podwyższone odsetki za zwłokę w wysokości 150% podstawowej stawki odsetek, solidarna z dostawcą odpowiedzialność za odprowadzenie VAT (w przypadku towarów wrażliwych).

 

 

Ponadto, podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z nowego rozwiązania będą uprawnieni do otrzymania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego na rachunek VAT w przyspieszonym terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

 

 

Projekt przewiduje również zachętę dla podatników do wcześniejszej zapłaty zobowiązania w podatku od towarów i usług na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli zostanie ona dokonana za pomocą rachunku VAT. W takim wypadku kwota zobowiązania zostanie proporcjonalnie pomniejszona o liczbę dni pozostałych do daty faktycznego terminu zapłaty podatku.

 

 

Kto straci na wprowadzeniu split payment?

 

 

Split payment może wiązać się problemami finansowymi przedsiębiorców, których kontrahenci zdecydują się na zapłacenie im za dostawę towarów lub za wykonaną usługę w ramach modelu podzielonej płatności.

 

 

Dotychczas w okresie od dnia uzyskania zapłaty za fakturę do dnia odprowadzenia podatku na rachunek urzędu skarbowego mogli oni kredytować swoją działalność kwotą podatku zapłaconą przez kontrahenta. Jeżeli kontrahent wpłaci kwotę podatku na rachunek VAT przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać ją co najwyżej na zapłacenie podatku innemu kontrahentowi.

 

 

Problemy te mogą dotknąć w zasadzie wszystkich przedsiębiorców, za wyjątkiem tych, którzy większość swoich towarów sprzedają w ramach eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W tym wypadku zastosowanie znajduje stawka 0% VAT. W bardziej komfortowej sytuacji znajdą się również podatnicy, dla których głównym źródłem dochodów jest sprzedaż detaliczna. Mechanizm podzielonej płatności nie znajdzie zastosowania w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów.

 

 

Kiedy split payment wejdzie w życie?

 

 

Projekt ustawa zakłada, że split payment wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Do tego czasu banki będą musiały otworzyć każdemu podatnikowi dodatkowy rachunek bankowy do rozliczania VAT. Samo otwarcie rachunku będzie odbywało się bez udziału podatnika i nie będzie wiązało się z pobieraniem dodatkowych opłat i prowizji.  

 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Wyślij do mnie wiadomość na adres ksoloniewicz@indywidualnekancelarie.pl.  Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę ci pomóc.

 

 

Podsumowanie

 

 

Projekt ustawy wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności znajduje się na etapie konsultacji i nie trafił jeszcze do Sejmu. Czeka go zatem jeszcze pełna ścieżka legislacyjna i nie jest pewne, że ustawa zostanie uchwalona w takim kształcie jak przewiduje projekt. Zapraszam do śledzenia bloga karuzelevat.pl w celu pozostania na bieżąco.

 


20 maja 2017 10:22

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:13 + 32 =
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: