Autorzy

Archiwum

Tematy

Stawka 0% przy wewnątrzwspółnotowej dostawie - wymagana dokumentacja


Mimo tego, że podstawowe obowiązki dokumentacyjne przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wynikają wprost z przepisów prawa, w dalszym ciągu wielu podatników popełnia błędy formalne skutkujące brakiem prawa do zastsowania stawki 0%.

 

Warunki stosowania stawki 0%

Zgodnie z art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. nabywca towaru jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
 3. podatnik składając deklarację podatkową musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE

 

Punkt 2 dostarcza podatnikom najwięcej problemów. Dowody muszą potwierdzać wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego UE, a nie odbiór przez podatnika mającego siedzibę w innym państwie członkowskim ale bez dowodów na wywóz towaru z terytorium kraju. Przykładowo zaświadczenie od słowackiego podatnika o odbiorze towaru nie uprawnia do zastosowania stawki 0%, jeżeli nie wynika z niego, że towar został dostarczony na terytorium innego państwa członkowskiego.

 

Dowody potwierdzające wywóz towaru

Dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

 

Wywóz własnym środkiem transportu

W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
 2. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;
 3. określenie towarów i ich ilości;
 4. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

 

Dodatkowe dokumenty

W przypadku gdy dokumenty, o których mowa powyżej, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

 

W bardziej skomplikownaych sytuacjach, gdy podatnik dysponuje tylko częśią dokumentów, lub innymi dokumentami niż wymienione powyżej warto przed dokonaniem dostawy lub zastosowaniem stawki 0% skonsultować się z doradcą podatkowym. Podobnie w przypadku zakwestionowania prawa do stawki 0% w toku kontroli podatkowej lub celno skarbowej.

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl. Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę Ci pomóc.

 

 

 


15 lipca 2017 16:47

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:33 + 38 =
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: