Autorzy

Archiwum

Tematy

Zwrot VAT podstawowe informacje


Zwrot VAT możliwy jest w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wystąpienie o zwrot VAT nie jest obowiązkiem a prawem podatnika. Pamiętać należy, że wystąpienie o zwrot VAT wiąże się z kontrolą w tym zakresie. Dlatego podatnik musi zadecydować czy decyduje się:

  1. występować o zwrot VAT co miesiąc, oswajając się z kontrolą i wiedząc, że dane transakcje nie powinny być w przyszłości zakwestionowane
  2. zadecydować o przeniesieniu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na kolejny okres rozliczeniowy i
    a) wystąpić o zwrot VAT jednorazowo gdy uzbiera się większa kwota, mając świadomość że kontrola w zakresie zwrotu VAT będzie nieunikniona,
    b) skonsumować nadwyżkę podatku naliczonego kwotami podatku należnego w kolejnych miesiącach.

 

Występują 3 terminy zwrotu VAT:

  • 60 dni termin podstawowy
  • 180 dni, gdy podatnik w danym okresie nie dokonywał czynności opodatkowanych
  • 25 dni - na wniosek, pod warunkiem, że wszystkie faktury ujęte w deklaracji są opłacone oraz kwota podatku naliczonego nie przekracza 3000 zł.

 

Przedłużenie zwrotu VAT

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu VAT, jeżeli wymaga on dodatkowego zweryfikowania złożonej deklaracji np. podane są błędne dane lub gdy kwota podatku naliczonego wskazanego przez podatnika jest znacznie wyższa niż w poprzednich okresach rozliczeniowych.

 

 

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin do czasu zakończenia tej weryfikacji. Przedłużając termin organ ma obowiązek wskazać konkretną datę, do której weryfikacja ma zostać zakończona. Nie jest prawidłowe postanowienie wskazujące zamiast terminu określenie "do zakończenia kontroli podatkowej." Jeżeli przeprowadzona dodatkowa weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, wypłaca się należną kwotę zwrotu wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. W zakresie zaskarżenia zwrotu VAT odsyłam do wcześniejszego wpisu na blogu.

 

 

W ostatnim czasie organy bardzo niechętnie zwracają VAT dlatego przed wystąpieniem o zwrot podatku dobrze jest skonsultować się z doradcą podatkowym co do prawidłowosci rozliczeń i dokumentacji, a w konsekwencji co do możliwości odzyskania nadwyżki podatku VAT naliczonego.

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl. Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę Ci pomóc.


3 lipca 2017 14:16

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:18 + 6 =
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: