Autorzy

Archiwum

Tematy

Transakacje łańcuchowe - nie każdy ma prawo do stawki 0%


Zapraszam do zapoznania się z publikacją adwokata, doradcy podatkowego Kacpra Sołoniewicza, który w klarowny sposób opisuje, która z dostaw w łaćuchu korzysta z prawa do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, a która nie. W artykule przedsatwiono także najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz sądów krajowych a także interpretacje indywidualne w tym zakresie.  Artykuł dostępny jest na portalu Gazeta Prawna oraz w Dzienniku Gazeta Prawna.


22 sierpnia 2017 13:48

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Nie daj się wkręcić w "neutralizację" dokumentów


Karuzele podatkowe będące mechanizmem wyłudzania podatku VAT są zjawiskiem powszechnym i występującym bardzo często w krajach całej Unii Europejskiej. Dlatego też w poniższym wpisie przybliżamy, jak nie zostać ich nieświadomym uczestnikiem. Jeśli prowadząc działalność gospodarczą zetknąłeś się z pojęciem "neutralizacji dokumentów" ten wpis jest właśnie dla Ciebie. Niewątpliwie okaże się również przydatny osobom, które prowadzą transakcje handlowe z podmiotami zagranicznymi.

 

Karuzela podatkowa

 

Najprościej rzecz ujmując jest to proceder polegający na obrocie, często tylko „papierowym” odbywającym się z wykorzystaniem łańcucha kilku podmiotów mających siedziby w różnych krajach Unii Europejskiej. W ramach transakcji karuzelowych część uczestniczących w nich podmiotów czerpie korzyści poprzez brak zapłaty należnego państwu podatku VAT lub uzyskaniu pokaźnego zwrotu podatku VAT wykreowanego na poprzednich etapach obrotu, który w rzeczywistości nie został uregulowany.

 

Neutralizacja dokumentów

 

Coraz częściej zdarza się, że w trakcie sprzedaży towaru kontrahentowi zagranicznemu transport jest organizowany właśnie przez ten podmiot. Na stosownych dokumentach


30 kwietnia 2017 13:20

Michał Sroczyński

Komentarze: 22

Sama sprzedaż firmie zagranicznej to za mało by zastosować stawkę 0%


Często zdarza się, że podatnicy sprzedając towar podmiotowi zagranicznemu (np. z Niemiec, Czech czy Słowacji) stosują stawkę 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a następnie występują o zwrot VAT. W toku kontroli okazuje się, że mimo iż nabywcą był podmiot zagraniczny mający siedzibę w innym państwie członkowskim UE sprzedawca nie był uprawniony do zastosowania stawki 0% i powinien opodatkować transakcję stawką właściwą dla transakcji krajowych.


 

Kiedy mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.


 

Zgodnie z definicją przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Pierwszym warunkiem jest to by nabywca był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym państwie członkowskim UE. (pozostałe warunki zostały wymienione w art. 13 ustawy o VAT). To jednak nadal nie jest wystarczające do zastosowania stawki


11 maja 2017 16:04

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Stawka 0% przy wewnątrzwspółnotowej dostawie - wymagana dokumentacja


Mimo tego, że podstawowe obowiązki dokumentacyjne przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wynikają wprost z przepisów prawa, w dalszym ciągu wielu podatników popełnia błędy formalne skutkujące brakiem prawa do zastsowania stawki 0%.

 

Warunki stosowania stawki 0%

Zgodnie z art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

  1. nabywca towaru jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
  3. podatnik składając deklarację podatkową musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE

 

Punkt 2 dostarcza podatnikom najwięcej problemów. Dowody muszą potwierdzać wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego UE, a nie odbiór przez podatnika mającego siedzibę w innym


15 lipca 2017 16:47

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Nie ma karuzeli podatkowej bez firmy transportowej!


Karuzele podatkowe to najczęściej transakcje odbywające się z wykorzystaniem kilku podmiotów mających siedziby w różnych państwach Unii Europejskiej. W ramach karuzeli najczęściej część uczestniczących w niej podmiotów czerpie korzyści podatkowe poprzez brak zapłaty należnego podatku VAT lub zwrot podatku VAT, który nie został uiszczony na wcześniejszym etapie obrotu. W karuzelach podatkowych często występuje „znikający podatnik”, czyli podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT, który z zamiarem wyłudzenia towaru nabywa towary lub usługi, lub tylko formalnie udaje ich nabywanie. Ma on na celu zatarcie powiązań między podmiotami.  W prawie każdej karuzeli podatkowej mamy do czynienia z jej organizatorem, „znikającym podatnikiem” i świadomymi lub nieświadomymi jej uczestnikami. Natomiast żadna karuzela podatkowa nie może powstać bez udziału firmy transportowej ewentualnie centrum logistycznego.


 

Rola firmy transportowej


 

To firma transportowa posiada największą wiedzę na temat faktycznego przebiegu transakcji czy faktu wywiezienia towaru poza granice kraju. O ile dostawcy i nabywcy w przypadku kontroli i


18 maja 2017 15:32

Michał Sroczyński

Komentarze: 0
1
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: