Autorzy

Archiwum

Tematy

Jak nie stracić prawa do odliczenia VAT przy transakcjach z oszustem podatkowym – Ministerstwo Finansów publikuje swoje kryteria!


W dniu 25 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych, która wskazuje okoliczności jakie organy podatkowe powinny brać pod uwagę przy ocenie prawa do odliczenia podatku VAT przez podatników, których kontrahenci dopuścili się oszustw podatkowych.

 

Dla organów podatkowych ma być to narzędzie pomocne do przeprowadzenia właściwej analizy zachowań podatników, którzy sami nie dokonali przestępstwa podatkowego, ale nieświadomie w nim uczestniczyli.

 

Z kolei podatnicy mogą traktować Metodykę jako wytyczne, których dochowanie pozwoli uniknięcie problemów podatkowych związanych z zawarciem transakcji z kontrahentem, który nieprawidłowo rozlicza się z podatków.

 

Kiedy skarbówka odmówi prawa do odliczenia VAT?

 

Organy podatkowe odmówią prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdy udowodnią, że podatnik dopuścił się oszustwa podatkowego, a także gdy wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o prawdziwym celu transakcji.

 

Prawo to nie zostanie jednak podatnikowi odebrane, jeżeli dochował


27 kwietnia 2018 17:34

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Split payment – na czym polega i kiedy zacznie obowiązywać?


Split payment to nowy pomysł Ministerstwa Finansów na poradzenie sobie z problemem luki w podatku VAT, który został zaprezentowany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 maja 2017 r.

 

 

Głównym założeniem omawianego mechanizmy jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębny rachunek VAT. Rachunek ten będzie należał do podatnika, jednak będzie on ograniczony w dysponowaniu zgormadzonymi tam środkami.

 

 

Z jakimi ograniczeniami wiąże się split payment?

 

 

Z odrębnego rachunku podatnik będzie mógł płacić VAT naliczony z faktur, które otrzymuje od swoich dostawców, jednak wyłącznie na innych rachunek VAT oraz mógłby opłacać swoje zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego.

 

 

Podatnikowi nie będzie przysługiwało


20 maja 2017 10:22

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0
1
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Tematy:


Archiwum: